Riktlinjer Kakel & Klinker

På Kakelgiganten.se erbjuder vi endast produkter från tillverkare som uppfyller både EU-standard och svensk standard. Eftersom kakel och klinker tillverkas av naturmaterial, finns det riktlinjer som alla tillverkare måste följa för att kvalitetsmålen ska uppnås.


Tätskikt

Kakelgiganten.se säljer endast tätskiktssystem som är testade och godkända enligt BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum). Se rapporten ”Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2022” som utförts av RISE i samarbete med Länsförsäkringar och BKR.


Kakel & Klinker

Batch

Vid beställning är det viktigt att du alltid beställer tillräckligt med plattor första gången. Vi kan inte garantera att vi kan leverera samma "batch" vid senare tillfälle. En "batch" refererar till plattor från samma produktionstillfälle. Färg, nyans och ton kan variera mellan olika batcher. Om du skulle behöva fler plattor av samma slag kontakta vår kundservice innan du beställer. Vi rekommenderar alltid att du beställer minst 10% extra plattor för att vara säker. Om du beställer stora format bör du rådfråga din plattsättare eftersom det kan krävas fler plattor.


PEI

PEI-värdet är en indikation på materialets slitstyrka. PEI-värdet är graderat från 1-5, där 5 är det mest slitstarka.Halksäkerhet / Slipresistance

För områden och kommersiella utrymmen där säkerhet är särskilt viktigt rekommenderas extra halksäkra ytor. Kakel och klinker erbjuds i flera halksäkerhetsklasser, beroende av vilka rum de ska användas i.

Om man väljer att lägga klinker utomhus, eller i offentliga utrymmen är det en bra idé att välja en klinker med R-klassificering. För privata hem är det oftast inte nödvändigt med R-klassificering, utan sunt förnuft räcker långt. En blank högpolerad klinker som får fukt på sig kommer bli hal och är kanske inte det bästa alternativet i en vardagsdusch. Om klinkern däremot är i mosaikstorlek eller liknande kommer foten att kunna greppa tag i fogen och på det sättet minska halkrisken. En matt klinker utan R-klassificering är oftast halksäker nog i ett privat hem. Kontakta gärna vår kundservice om ni har frågor.Kvalitet

Våra keramiska plattor tillverkas av naturliga material som bränns under kontrollerade förhållanden med hög precision. Det är dock möjligt att det kan förekomma små variationer i storlek och nyans.

Keramiska plattor har tolerans för avvikelse i skevhet, storlek och buktighet. Tillverkningsbetingade toleranser, tillåten avvikelse från dessa mått styrs av standard SS-EN14411. Se tabell nedan för de måttavvikelser som är inom tolererad nivå för olika keramiska material.

Handgjorda, rustika plattor (”Naturlig” enligt standard SS-EN 14411) och mosaik monterad på nät eller sammanhållen på annat sätt omfattas ej.


Det är av yttersta vikt att underlaget är helt plant, förutom i de fall där det önskas / krävs en lutning för vattenavrinning.

Vid beräkning av toleransen för skevhet tar man plattans längsta kantmått x 0,5 %.

Exempel:

Om en platta inte är helt plan är det oftast så att det är plattans mittpunkt som är högst och kanterna lägst.

Mot bakgrund av ovanstående, finns det också toleranser för hur stort ett fogsprång får vara.

GVKs branschregler godkänner fogsprångstoleranser, det vill säga nivåskillnad mellan plattor i en fog, enligt AMA Hus (Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar).

Fogsprång ska minimeras och inte överstiga dessa gränser: 0,7 mm för plattor med största kantmått 100 mm. 1,0 mm för plattor med största kantmått 150 mm.

Fogsprång (L+B) / 1000 + 1 mm för plattor med kantmått större än 150 mm.

Oavsett hur stor en platta är får det maximala fogsprånget vara högst 2,0 mm även om det enligt formeln skulle bli mer.

Exempel:

Toleranskrav enligt AMA Hus gäller inte för rustika plattor eller mosaikplattor som är sammanhållna med nät.

Kontrollera att underlaget är jämnt. Kontrollera att plattorna och underlaget genom att lägga ut plattorna löst. Om plattorna skevar är det oftast så lite att det är svårt att se bara genom att titta på plattan.

Halvförband är alltid svårast, minska på förbandet (ex: tredjedelsförband) eller lägg plattorna rakt.

Plattsättning utan fog skall inte utföras.


Filer & Länkar