ALLT OM MAROCKANSKT KAKEL

Hur tillverkas Marockanskt kakel (cementplattor)?

Marockanskt kakel är cementklinkers som tillverkats enligt klassisk metod, med klassiska mönster. Råvaran består av cement, marmormjöl, kiselsand, färgpigment och vatten. På en ca 12 mm tjock cement-bas gjuts mönstret med färgpigmenterad cement vilket ger en ca 4 mm tjock slityta med genomgående mönster. Plattorna pressas sedan i en hydraulisk press och torkar därefter långsamt så att cementen härdar. Detta ger en slitstark klinker med mönster som är nästintill omöjliga att slita bort. Vi har med omsorg valt tillverkare för att kunna erbjuda en produkt av hög kvalitet.

Under tillverkningen tränger salter och organiska färgpigment från cementen upp till ytan och kan ge ojämnheter. Fukt som tränger upp kan också ge nyansskillnader och konturer i ytan. Dessa har oftast redan jämnats ut under transporten och när våra plattor når kunden är ytan för det mesta jämn och fin. Under härdningen kan det också uppstå små variationer i storlek och tjocklek, men det är mycket små skillnader jämfört med andra marockanska kakel, då våra plattor torkas i jämn takt och jämn temperatur. Dessa minimala skillnader kan för det mesta inte ses med ögat och kan knappt mätas.

Skötsel och impregnering av Marockanskt kakel

De flesta cementplattor är helt obehandlade och är därför känsliga för smuts och fett. Vi har valt att få våra plattor förbehandlade (miljövänligt och vattenlösligt) redan på fabriken så att de inte är lika känsliga. De kommer att behöva impregnering innan fogning, men de är inte lika känsliga under läggning och hantering, vilket underlättar mycket under läggningsarbetet. Det finns flera olika sätt att behandla/impregnera plattorna, och vi rekommenderar att ni läser på om vilken metod som passar er.

Vi på Kakelgiganten har provat oss fram till en prisvärd och bra impregnering; Mellerud-impregnering. Vi har testat ett antal produkter och har funnit att denna fungerar lika bra som dyrare produkter och bättre än de flesta vi provat. Den luktar inte starkt och kan användas både inomhus och utomhus. Se instruktioner på förpackningen och här. Om man vill ha ett helt miljövänligt alternativ kan man behandla med ofärgad såpa. Det ger inte en lika beskyddande yta, men fungerar bra i områden som inte utsätts för så mycket fukt eller fett.

Innan läggning

Se till att fix och fog är anpassat efter det område där plattorna ska läggas. Det är också viktigt att välja rätt nyans på fog. En fog med färgpigment kan färga av på plattan då fukt och pigment från fogen tränger in i den porösa plattan. Detta gäller även efter impregnering då det är omöjligt att helt stänga alla porer i cementen. Använd en fog som passar till plattans grundfärg (för det mesta ljusgrå). OBS! Använd inte mörka kulörer!

 

 • Räkna med att det går åt ca 1½ till 2 gånger mer Fix än normalt.
 • Se till att underlaget är jämnt och stadigt.
 • Skärning av plattor görs med en vattensåg eller vinkelslip.
 • Läggning
 • Använd en grovtandad fix-kam. Arbeta med linjer istället för kryss så att du kan anpassa mönstret efterhand.
 • Bred ut fix på underlaget och på plattans undersida.
 • Fog-bredden hålls så smal som möjligt för att framhäva det vackra mönstret, ca 1½-2 mm. Om plattorna ska läggas på värmeslingor rekommenderas minst 3-4 mm fog, (detta gäller dock i våtutrymmen) 

Behandling / Impregnering

Se till att plattorna är torra, rena och dammfria. Följ instruktioner för den behandling ni valt, står vanligtvis angiven på förpackningen. Här finner ni information om den produkt vi säljer Mellerud Marmor- och Naturstens-impregnering. OBS! Impregnera innan fogning.

Fogning

Fogning görs tidigast 24 timmar efter läggning/behandling (efter Impregnering). Tänk på att välja en fog som inte innehåller färgpigment (mörka kulörer)  som kan färga av på plattan. Använd en fogmassa som är normalflytande eller något mer lättflytande. Foga ett mindre område åt gången och var noga med att torka av fog-rester direkt så att de inte bränner fast i plattan. Torka även av fogen med en grov svamp som sköljs i rent vatten ofta.Det kan uppstå en dimmig ”hinna” på plattorna, men denna försvinner vid efterbehandlingen, eller kort därefter.

Efterbehandling

När fogen torkat helt är det en bra idé att efterbehandla plattorna. Både för att få bort den eventuella ”dimmighet” som kan ha uppstått under fogningen, och för att ge en extra beskyddande yta och lyster. Blanda neutral, ofärgad såpa med lite vatten och gnugga in i plattorna. Torka efter så att inte det bildas pölar. En bomullstrasa eller gammal T-shirt brukar vara det bästa att torka efter med.

Värmeslingor

Om plattorna monteras på underlagg med värmegolv är det viktigt att tänka på att använda en lite bredare fog (minst 3-4 mm) och att man väntar med att tända värmen till golvet är helt torrt. Vänta 10-12 veckor och öka sedan värmen i etapper så att golvet långsamt värms upp och eventuell fukt långsamt torkar upp. Om fukt finns inne i plattorna och de värms upp för fort kan plattan spricka och/eller få fuktskador.

Frost

Cementplattor kan användas utomhus, och är egentligen frostsäkra. Problemet är om plattan utsätts för fukt och fryser innan fukten torkat helt. Vatten expanderar när det fryser och eftersom cement inte gör detsamma kan plattan spricka. Därför rekommenderar vi på kakelgiganten.se inte att man använder våra marockanska kakel utomhus. Om man väljer att göra så ändå, är det på egen risk.

Handhavandefel

Kakelgigantens instruktioner är bara förslag på hur man kan gå till väga vid läggning av cementplattor. Vi kan inta ta ansvar för fel som kan uppstå under läggning/fogning/behandling.

 

 • Otillräcklig impregnering/behandling kan också ge problem, liksom om plattorna utsatts för smuts/damm innan behandling.
 • Plattor kan spricka om underlaget inte är jämnt och stabilt, eller om värmeslingor sätt på för tidigt eller om man värmer upp golvet för snabbt.
 • Vissa fläckar eller missfärgningar kan avhjälpas med ättika blandat med vatten som gnuggas in eller med vattenslipning (fint sandpapper och vatten). Kom ihåg att upprepa impregneringen efter.
 • Missfärgning kan uppstå om man inte torkar upp fuktrester direkt, eller om man låter fog-rester ligga kvar för länge.
 • Missfärgning uppstår också om man valt fel fog, eller en färgad fog, eller om fukt kan tränga upp underifrån.

OBS! Reklamationer efter läggning mottages inte.