ÅRETS STÖRSTA LAGERRENSNING - UPP TILL 70% - %countdown

En steg för steg guide 

Så lägger du klinker

Lästid: ca. 15min.

Ska du lägga klinkers? Då är det väldigt viktigt att förbereda allt ordentligt innan du påbörjar själva läggningen. Att ha en bra grund är avgörande om du vill ha ett jämnt och långvarigt golv. I vår arbetsbeskrivning beskriver vi alla stegen som behövs för att du ska lyckas med att lägga ett nytt klinkergolv. Så varför vänta? Nu är det dags att sätta igång!

Se vårt klinker sortiment

Planering


Underlag

Förberedelserna inför plattsättning är viktiga för att säkerställa ett bra resultat. Det är viktigt att underlaget är rent, torrt, jämnt och inte har några sprickor.

Ojämnheter

Om det finns ojämnheter på underlaget, är det lämpligt att åtgärda dessa genom att använda flytspackel eller fallbyggnadsspackel

Grundarbete

Innan plattsättningen påbörjas bör ytan alltid primas noggrant för att uppnå maximal vidhäftning. Om underlaget är starkt sugande, såsom anhydritmassa, gipsfiber-, gipskartong- och gipsbyggskivor samt OSB-skivor, bör primer användas. OSB- och spånskivor bör sedan bestrykas med beläggningsmassa en gång i det torra området och två gånger i det våta området. Efter att ytan har torkat kan plattsättningen börja.

Fogbredden vid klinkerläggning beror på flera faktorer. Här är några vanliga faktorer som påverkar val av fogbredd för klinkerplattor:
Plattstorlek: Storleken på klinkerplattorna är en viktig faktor att beakta. Generellt sett tenderar större plattor att kräva smalare fogar för att skapa en enhetlig och sammanhängande yta. Mindre plattor kan behöva bredare fogar för att kompensera för variationer i plattornas storlek och för att underlätta justeringar.

Användningsområde: Var klinkerplattorna kommer att installeras kan påverka valet av fogbredd. För utomhusapplikationer, till exempel terrasser eller trottoarer, där vattenavrinning och frostsäkerhet är viktiga faktorer, kan bredare fogar rekommenderas för att möjliggöra bättre dränering och expansion. För inomhusapplikationer kan estetik vara mer betydande, och då kan smalare fogar föredras för att skapa en mer enhetlig yta.

Estetiska preferenser: Fogbredden kan också vara en fråga om personlig smak och önskat utseende. Vissa föredrar smalare fogar för en modern och minimalistisk stil, medan andra kanske föredrar bredare fogar för att ge en rustik eller traditionell känsla.

Det är viktigt att konsultera tillverkarens rekommendationer och rådfråga en professionell klinkerläggare för att få bästa resultat för ditt specifika fall. Olika tillverkare kan ha olika rekommendationer beroende på deras produkt och installationens specifika krav.

Rekommenderad fogbredd är (om inget annat anges):

  • 5-9 mm för strängpressade (våtpressade) klinker
  • 3-6 mm för torrpressade klinker
  • 1-2 mm för klinker med raka kanter (rektifierade)

Klinker är det mest lämpliga golvmaterialet för energisparande golvvärme på grund av dess låga värmebeständighet, vilket möjliggör snabb uppvärmning av varje rum tack vare dess starka värmeledningsförmåga.

När man lägger klinker på golvvärme är det viktigt att använda flexibelt klinkerfix och fogmaterial. Isolerande skikt bör placeras så att angränsande element har en marginal på högst 5 mm och golvet bör vara försedd med en icke-statisk betongmatta eller armeringsnät.

Vid plattsättning på golvvärme är det viktigt att inte överskrida en minsta tjocklek på 45 mm. Alla fogar och socklar måste också monteras elastiskt. Slutligen bör golvvärmen inte slås på maxvärme direkt efter läggning av klinker, man bör avvakta minimum 20 dagar och sedan höja värmen gradvis.

VIKTIGT:

Innan du påbörjar klinkerläggningen är det viktigt att läsa på om vilka specifika krav som gäller för ditt underlag. Det är också viktigt att följa tillverkarens instruktioner för godkända monteringssystem för att uppnå bästa resultat. Om du behöver ytterligare information kan du hitta det hos Byggkeramikrådet.

Det här behöver du till ditt projekt


Material Verktyg
1. Primer 1. Knäskydd
2. Flytspackel 2. Keramiktång
3. Klinker 3. Roller
4. Fix 4. Kakelpenna
5. Nivåsystem 5. Skelettspruta
6. Fog 6. Blandare
7. Silikon 7. Gummiklubba
8. Fixkam
9. Kakelskärare
10. Vattenpass

Lägga klinker – steg för steg

I vår steg-för-steg guide hittar du all den information som du behöver för att lyckas med ditt klinkerprojekt. Guiden tar dig genom varje steg i processen, från förberedelserna av underlaget till hur du lägger klinker och fyller fogarna.

OBSERVERA:

Av tillverkningstekniska skäl är det möjligt att det uppkommer färgavvikelser mellan enfärgade plattor, dekorer och nivåplattor och sockellister. Därför ska du med tanke på brännfärgen ta plattor från flera olika kartonger för att skapa ett harmoniskt slutresultat

Förberedelser

01 Innan du påbörjar ditt klinkerprojekt behöver du först mäta upp golvytan för att köpa rätt mängd material. Om väggarna inte är kaklade kan du välja att sätta sockel, och om det inte finns en sockel för det valda plattmaterialet kan du kapa till en sockel av klinker.

Underlaget måste vara stabilt, slätt och rent samt fri från sprickor. Mindre ojämnheter upp till 5mm kan jämnas ut med fix, men större ojämnheter kräver flytspackel.

Om du ska kakla i en dusch, bör du applicera ett förberedande tätningsskikt eftersom plattbeläggningar endast är vattenfasta men inte vattentäta.

Tätningsmassan fungerar som en gummihud, och ett tätningsband kan användas i kritiska hörnområden för extra förstärkning. Du bör blanda tätningsmassan utan klumpar och stryka ut det första lagret med en målarpensel. Sedan kan du placera tätningsbandet i hörnen och applicera ett andra lager efter torkning, vilket tar minst 2 timmar. Tätningsmassan bör torka i cirka 24 timmar.

02 För att skydda väggarna från stänk från flytspacklet, bör du använda kantskydd. Flytspacklet har en förmåga att själv jämnas ut, men du kan hjälpa till med en murslev för att snabba på processen. Ytan som ska spacklas måste vara helt torr innan du kan fortsätta arbetet. Det är viktigt att följa instruktionerna på förpackningen för att veta hur lång tid det tar för spacklet att torka. Om du planerar att lägga klinker på en värmematta, bör du först bädda in mattan och sedan spackla över den innan du lägger kaklet.

03 För att lyckas med plattläggningen är det viktigt att planera noggrant. Det är bra att utgå från den vanligaste betraktningsriktningen och mäta upp mitten i rummet för att dra en linje parallellt med väggarna. Om golvytan är stor kan det behövas expansionsfogar, och det är viktigt att ta hänsyn till detta när du lägger klinker. Om det är möjligt, använd samma avstånd mellan expansionsfogar och plattfogar. Expansionsfogarna bör fyllas med elastisk fogmassa, och inte med fogbruk.

TIPS:

Innan du börjar lägga plattorna är det en god idé att först lägga ut en rad för att se hur fogarna kommer att se ut. Om du märker att plattorna närmast väggen blir för smala kan du justera placeringen av plattorna för att få bredare kantplattor. Det är också viktigt att vara noggrann med övergången från badrummet till angränsande rum eller korridor. Om du planerar att lägga plattor av samma storlek i de angränsande rummen, bör du försöka matcha foglinjerna för att få en enhetlig look.

Lägga klinker

04 Först ska du blanda fixet enligt instruktionerna från tillverkaren. Använd en borrmaskin och blandare för att blanda fixet i en ren behållare utan att stänka. Blanda tills konsistensen är helt slät. Sedan kan du fördela fixet med en fixkam på en del av underlaget och jämna ut ytan med den tandade kanten.

05 För att lägga klinkerplattor, börja med att blanda fixet enligt tillverkarens instruktioner i en ren behållare. Fördela fixet på en del av underlaget med en fixkam och jämna ut det väl med den tandade kanten. Sedan ska du lägga klinkerplattorna genom att trycka lätt och knacka dem sedan fast med en gummiklubba i fästmassan.

Börja lägga plattorna från mitten av rummet eller från en rak vägg, helst mittemot dörren för att undvika att bli instängd. Använd kilar för att lämna en spalt mellan plattorna och väggen och använd ett riktsnöre om dina väggar inte är rätvinkliga mot varandra. Om du ska sätta blandat kakel i natursten, ska naturstenslim appliceras på hela ytan på baksidan av plattorna. Placera sedan plattorna inom 30 minuter och slå lätt ned i underlaget med en gummihammare. Om du ska fästa keramiska plattor, använd flexibelt säkerhetslim som är avsett för svåra underlag.

06 Ingen vägg är helt perfekt i sin rakhet. Därför är det viktigt att använda kiltång för att kompensera för eventuella avvikelser i väggen när man lägger klinkerplattor. På så sätt kan man se till att plattfogarna löper rakt över golvet. Efter att den första plattan är på plats kan man fortsätta med nästa i samma rad och se till att varje platta ligger tätt intill den föregående. Sedan drar man ut plattan till rätt avstånd för fogarna. Detta undviker att fästmassa pressas ut ur fogarna. Om plattorna har exakt samma storlek kan man använda kakelkors i fogarna. Men om plattorna är ojämna i storlek kan man variera bredden på fogarna för att kompensera för skillnaderna. I det fallet använder man kilar istället för kakelkryss.

07 För att kapa plattor rakt kan du använda en kakelskärare. Vid kapning av större plattor behöver du en kakelskärare som är tillräckligt stor. Använd kakelskärarens anslag för att ställa in den korrekta plattbredden. Placera skärhjulet framtill på plattan och skär med lätt tryck över hela plattan. Sedan kan du använda kakelskärarens brytanordning för att bryta av plattan. Kom ihåg att alltid vända den skurna kanten mot väggen.

08 För att skära ut hörn och ursparningar i plattor kan en vinkelslip användas, men det är viktigt att säkerhetsaspekterna tas på allvar. Skyddsglasögon ska alltid bäras vid användning av vinkelslip. Först ritar man hörnet eller ursparningen på plattan och sedan lägger man den på en stabil yta, helst en cellplastskiva. Det är viktigt att tänka på kapskivans bredd vid beräkningen av snittet. Därefter kan man skära från båda kanterna mot en skärningspunkt.

09 Efter att du har kapats plattorna enligt behov är det dags att lägga dem på fästmassan. Placera plattan i bädden av fästmassan och se till att den ligger plan och stadigt. Det är också viktigt att lämna en fogspalt mellan plattan och väggen. Fortsätt sedan att arbeta radvis med resten av plattorna tills hela ytan är täckt.

10 Vid svåra platser, såsom runt rör, kan det behövas att nypa bort små bitar i taget från plattan. Först ta de nödvändiga måtten och rita in dem på plattan. Använd en vinkelslip för att göra två snitt, så att du kan bryta loss biten med en avbitartång eller en kakeltång. Var noga med att undvika att plattan spricker. Sedan markerar du önskad längd och kortar de utskurna bitarna.

Fäst plattan på baksidan med fästmassa och passa in den bakom vattenröret. Fogarna ska motsvara kapklingans bredd och sedan fylls de med fogbruk. För att täcka området runt röret kan du använda en manschett.

Se vårt stora sortiment av klinkertillbehör

Fästa sockelplattor

11 Om väggen inte redan är kaklad kan du använda plattmaterial för att bygga en sockel. Sockeln skyddar väggen från fukt. Om du inte hittar sockelplattor som matchar dina golvplattor kan du skära ut dem från kantbitar av golvplattorna. Se till att kanten alltid vänds uppåt för att ge sockeln en originalkant. Sockelhöjden kan varieras, men vanligtvis fungerar höjder mellan 6-8cm bra.

Ta bort kantskydden från grundarbetet genom att skära dem i nivå med klinkerplattorna. Applicera fästmassa på baksidan av sockelplattorna och fäst dem mot väggen. För att bibehålla fogavstånden kan du använda en bit kakelkryss som distans under sockelplattan. Fogen mellan sockelplattorna fylls senare med silikon.

Foga klinker

12 Innan du påbörjar fogningen av plattorna är det viktigt att se till att ytan är ren. Det innebär att eventuella rester av fästmassa eller andra föroreningar måste avlägsnas, för att inte påverka fogbrukets kvalitet. Det är även viktigt att fogarna är helt rena från eventuella rester av fästmassa, så att fogbruket kan tränga in ordentligt i fogarna. För att blanda fogbruket korrekt bör du följa tillverkarens instruktioner och använda ett graderat litermått för att mäta rätt vattenmängd.

13 Fördela fogmassan jämnt över golvytan och skrapa sedan ned den i fogarna med hjälp av en gummiskrapa. Om fogmassan är våt kan den tas bort med bredspackel. När detta är gjort, ta bort resten av fogmassan med en svamp eller en svampbräda. Efter att fogmassan har torkat, torka av ytan med en ny svamp och rent vatten.

Ett bra tips är att köpa ett startpaket för fogning set som innehåller en fog- och tvättdyna. Detta set har en avstrykarrulle i vattenbehållaren som garanterar en ren dyna.

14 När du har lagt plattorna på både golvet och sockeln behöver du foga övergången mellan dem med en elastisk silikonfogmassa för att förhindra fuktinträngning och skador på golvet. Du kan också använda samma fogmassa på hörnen för att skapa en jämn och hållbar yta.

Efter att du har applicerat fogmassan, dra en silikonpaddel över fogarna för att säkerställa en jämn yta och ta bort eventuellt överflöd. Låt fogen torka helt enligt tillverkarens rekommendationer. Då är ditt golv klart för att användas och njutas av!

TIPS:

Det är inte ovanligt att man efter en tid behöver byta ut kakel eller klinker. Därför kan det vara en bra idé att spara en del av kaklet eller klinkern som en reserv för att möjliggöra en matchande ersättning även efter några år. Genom att spara kakel och klinker av samma färgton kan du säkerställa att du kan byta ut enstaka plattor utan att behöva byta ut hela ytan. Detta kan spara både tid och pengar. Se till att förvara reservplattorna på en torr och säker plats, helst förpackade i originalkartongen för att skydda dem mot repor och skador.

Se vårt klinker sortiment