ÅRETS LAGERRENSNING PÅGÅR - UPP TILL 70% - %countdown

 En steg för steg guide 

Så sätter du kakel

Lästid: ca. 10min.

För att lyckas med att sätta kakel är planering och underarbete av yttersta vikt. I vår steg för steg-guide förklarar vi vad du behöver tänka på innan du påbörjar kaklingen, samt visar hur du går tillväga när du sätter själva kaklet. Oavsett om det gäller kakling i köket, badrummet eller någon annan miljö kan vår guide hjälpa dig. Så vad väntar du på? Låt oss hjälpa dig att komma igång med ditt kakelprojekt!

Se vårt kakel sortiment

Planering


Att sätta kakel är en stor investering och det är viktigt att förbereda ordentligt för att få ett bra resultat. Här är några steg du bör följa för att förbereda för att sätta kakel.

Rengör ytan

Det första steget är att rengöra ytan där kaklet ska sättas. Det är viktigt att ytan är fri från smuts, damm och annan förorening för att fästmassan ska fästa ordentligt.

Mät och planera

Mät ytan där kaklet ska sättas noggrant och planera hur kaklet ska placeras. Detta kan inkludera att skapa en ritning och markera var kaklet ska sättas.

Kontrollera ytan

Innan du sätter kakel är det viktigt att kontrollera ytan för att se om det finns några ojämnheter eller sprickor. Om det finns några ojämnheter eller sprickor, se till att reparera dem innan du sätter kaklet.

Skapa en grund

Innan du börjar sätta kaklet är det viktigt att skapa en grund för att kaklet ska fästa ordentligt. Detta kan innebära att applicera en fästmassa eller gipsplattor för att skapa en plan yta att sätta kaklet på.

Genom att följa dessa steg och ta tid på att förbereda kan du säkerställa att du har en bra grund för att sätta kaklet och att det kommer att se bra ut under en lång tid framöver.

Om materialets måttolerans är högre, exempelvis grovkeramik, blir också fogbredden större.
Det är viktigt att notera att det finns en rekommenderad fogbredd för varje kakel/klinker som kan hittas i produkternas beskrivning.

För att välja den bästa möjliga fogbredden som passar till plattornas storlek kan följande riktlinjer användas:

  • för keramikplattor upp till 150 mm kantlängd är 2 mm fogbredd lämplig
  • medan för keramikplattor över 150 mm kantlängd är en fogbredd mellan 2-8 mm passande
  • spaltplattor/klinker passar bäst med en fogbredd mellan 4-10 mm.

VIKTIGT:

Innan du påbörjar kakelläggningen är det viktigt att läsa på om vilka specifika krav som gäller för ditt underlag. Det är också viktigt att följa tillverkarens instruktioner för godkända monteringssystem för att uppnå bästa resultat. Om du behöver ytterligare information kan du hitta det hos Byggkeramikrådet.

Det här behöver du till ditt projekt


Material Verktyg
1. Flytspackel 1. Kakelpenna
2. Tejp 2. Bågfil
3. Fogmassa 3. Brytbladskniv
4. Fix 4. Geringslåda
5. Silikon 5. Diamantslipkloss
6. Spackel 6. Hink
7. Kakel 7. Vattenpass
8. Kakelkryss 8. Mätverktyg
9. Fixkam
10. Bredspackel

Sätta kakel – steg för steg

I vår steg för steg-guide får du all information du behöver för att framgångsrikt genomföra ditt kakelprojekt. Vi täcker allt från förberedelse av underlaget till korrekt installation av kakelplattorna och fogning. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren, så kommer vår guide att ge dig värdefulla tips och råd för att uppnå ett professionellt resultat. Låt oss hjälpa dig att skapa det kakelprojekt du drömmer om!

OBSERVERA:

Av tillverkningstekniska skäl är det möjligt att det uppkommer färgavvikelser mellan enfärgade plattor, dekorer och nivåplattor och sockellister. Därför ska du med tanke på brännfärgen ta plattor från flera olika kartonger för att skapa ett harmoniskt slutresultat

Planering och underarbete

01 Innan du börjar sätta kakel är det viktigt att du mäter rummet noggrant för att kunna beräkna rätt mängd material. Det kan underlätta om du gör en skiss över rummet innan du påbörjar arbetet. Se till att kontrollera att väggarna är jämna genom att använda en tumstock eller ett vattenpass. Det är också viktigt att kontrollera att golvanslutningen är jämn för att säkerställa att ditt kakelprojekt blir så jämnt och professionellt som möjligt.

02 Innan du börjar med själva kakelsättningen är det viktigt att förbereda ytan genom att spackla eventuella sprickor och fogar. Använd rätt typ av spackel för underlaget. För att undvika stänk kan du skydda dörrar och fönster genom att tejpa med skyddsfolie. Om ytan är absorberande, till exempel gipsskivor på en väggtoalett, behöver den behandlas med primer innan du börjar sätta kakel för att förbättra vidhäftningen. Detta steg är viktigt för att säkerställa en jämn och hållbar yta för kakelplattorna.

03 Efter förberedelserna är det viktigt att planera kakelmönstret för att få det mest estetiskt tilltalande resultatet. Symmetri är en viktig faktor att tänka på, så det är bäst att placera kakelplattorna symmetriskt runt tvättställ och andra sanitärobjekt. Det är också viktigt att tänka på vilka delar av väggen som kommer att synas mest och planera plattsättningen därefter. Genom att noga planera kakelmönstret på förhand kan du undvika besvärliga situationer senare i processen och säkerställa ett vackert och enhetligt resultat.

TIPS: Beräkna fogbredd

Estetiska preferenser: Fogbredden kan variera beroende på vilken stil eller utseende du föredrar. Vissa föredrar smala fogar för en mer modern och stilren look, medan andra väljer bredare fogar för en mer traditionell eller rustik känsla.


Kakelstorlek: Storleken på kakelplattorna kan påverka valet av fogbredd. Med större plattor tenderar man att använda mindre fogar för att skapa en mer sammanhängande yta, medan mindre plattor kan kräva bredare fogar för att ge utrymme åt justeringar och kompensera för variationer i storlek.


Det är viktigt att notera att rekommenderad fogbredd kan variera beroende på tillverkarens rekommendationer och branschstandarder. Det är alltid bäst att följa tillverkarens riktlinjer och rådfråga en professionell kakel- eller klinkerläggare för att få det bästa resultatet för ditt specifika fall.

Typ av kakel/klinker Fogbredd
Keramikplattor till 150mm kantlängd: 2mm
Keramikplattor från 150mm kantlängd: 2-4mm
Klinker (Golv/Väggplattor): 1-3mm

04 För att undvika läckage och skador på grund av vatten är det viktigt att ytor i duschen och badkaret tätskiktas ordentligt. För att säkerställa tätningen används tätningsmanschetter vid vattenanslutningar, och självhäftande manschetter är en bekväm lösning. När det gäller det upprättstående hörnet, används tätningsband. För att påbörja plattsättningen bör du märka ut ytan du vill kakla på väggen med en korslaser, och markeringen bör ha en extra tio centimeters marginal.

05 Efter att tätningsband och tätningsmanschetter har monterats är det dags att täta duschområdet inom din markering med en flytande tätning två gånger. Du kan applicera tätningen med en utslätande murslev som inte har några tänder. Det är viktigt att tätningen får torka ordentligt innan du applicerar nästa lager. När första lagret har torkat kan du rulla på ett andra lager. Stryk över de tidigare installerade tätningsmanschetterna och tätningsbanden med flytande tätning i två lager för att få en ordentlig tätning.

Kakla väggar

06 Innan du sätter igång med att sätta kakel eller klinker är det viktigt att förbereda underlaget på rätt sätt. Det är därför viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och använder rätt produkter beroende på vilket typ av väggmaterial du arbetar med och om det är ett våtrum eller inte. Detta är avgörande för att säkerställa ett hållbart och stabilt underlag för dina kakelplattor. Det kan också hjälpa dig att undvika problem som sprickbildning eller att kaklet inte sitter fast ordentligt. Så se till att ta dig tid att noga förbereda underlaget innan du går vidare med plattsättningen.

07 När du börjar sätta kakel på en vägg från golvet till tak är det bäst att börja med att sätta en rad med hela kakelplattor längs golvet. Om du däremot har bestämt dig för att kaklet endast ska täcka en viss höjd på väggen, börjar du sätta kakelplattorna från denna höjd och uppåt. Innan du börjar sätta kaklet är det viktigt att du har en tydlig plan och har markerat var du ska börja och sluta. Detta gör du enkelt genom att mäta och markera höjden med en penna och ett vattenpass.

08 Börja med att sprida ut fix på en mindre yta av väggen och fördela den sedan med hjälp av en fixkam. När du har fått upp farten kan du öka ytan och sprida ut fix på större ytor. Det är viktigt att följa denna metod för att undvika att fixet torkar ut innan kakelplattorna placeras på plats.

09 Efter att du har fördelat fix över en mindre yta på väggen med en fixkam, sätter du sedan kakelplattorna mot fixet och trycker fast dem. Det är viktigt att se till att du inte sätter kakelplattor där det inte finns något fix. När alla kakelplattor är på plats måste fixet få torka innan du kan gå vidare till fogningen. När du fogar en vägg är det normalt att använda en fogbredd på mellan 2-3mm.

OBSERVERA:

Det är möjligt att det uppstår färgavvikelser mellan olika plattor på grund av tillverkningsprocessen. Detta kan inkludera enfärgade plattor, dekorer, nivåplattor och sockellister. För att uppnå ett harmoniskt slutresultat, är det därför rekommenderat att ta plattor från flera olika kartonger och blanda dem vid installationen, med hänsyn till brännfärgen.

10 För att få kaklet att sitta helt vågrätt kan du använda dig av snörslå. För att göra detta spänner du snöret mellan två ändplattor, vilket ger en noggrann sättning utan extra markeringar. På så sätt kan du se på foglinjerna om väggen är välkaklad eller inte. Detta hjälper dig att undvika snedvridningar i plattsättningen och garanterar ett estetiskt tilltalande resultat.

11 För att uppnå en jämn fogbredd kan du använda kakelkryss under arbetet. Kakelkryss kan också användas för att uppnå raka linjer. Det är viktigt att se till att fogarna är jämna i både inner- och ytterhörnen för att få en professionell finish på arbetet.

12 Vid ytterhörn i kaklingen behöver du låta kakelplattan sticka ut med kakeltjockleken och tjockleken på fixet. På den andra väggen skär du kakelplattan så att fogbredden bevaras. På så sätt får du ett snyggt hörn med raka linjer och jämn fogbredd. Det är viktigt att vara noggrann när du mäter och skär kakelplattan så att den passar perfekt.

Se vårt stora sortiment av kakeltillbehör

Göra hål i kakelplattor

13 När du behöver göra hål i kaklet finns det olika metoder du kan använda. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att du noggrant markerar ut mittpunkten för hålet. För detta ändamål kan en hålmall användas.

14 När det gäller att göra hål i kakel, kan det vara fördelaktigt att använda kakelborrsats speciellt utformad för ändamålet. I en kakelborrsats finns det storlekar mellan 6mm till 70mm. Det är viktigt att markera ut hålets mittpunkt noggrant innan du börjar såga.

15 Användning av kakelhålsåg är särskilt praktiskt när det behövs göra större hål i kakel, såsom för strömbrytare eller eluttag. Hålsågen passar för hål som är upp till cirka 90mm i diameter. Innan man börjar borra, är det viktigt att stänga av slagfunktionen på borrmaskinen för att undvika skador på kaklet.

Fogning

16 För att få ett snyggt och rent resultat är det viktigt att se till att inget fix sticker ut från fogarna efter plattsättningen. Om det finns kvar några fixrester kan du använda en liten träkil eller liknande för att skrapa bort dem. Det är viktigt att göra detta när fixet fortfarande är fuktigt, för att undvika att det torkar in och blir svårt att få bort senare.

17 För att blanda pulvret till fogmassan på ett bra sätt kan du använda en blandarvisp. Detta hjälper dig att få en smidig och klumpfri massa som du sedan kan använda för att foga kakelplattorna på väggen.

18 För att applicera fogmassa över kaklet, använd en fogbräda för att sprida ut massan diagonalt. Se till att fogen blir helt fylld och fri från lufthål. Ta sedan bort överflödig fogmassa och rengör ytan. Det är viktigt att ta bort fogmassa som hamnat på kakelytan innan det torkar för att undvika fläckar på kaklet.

19 När fogmassan har härdat och blivit matt är det dags att rengöra kaklet. Först används en fuktig svamp för att ta bort eventuella fogrester och sedan poleras ytan med en trasa. För att maximera styrkan i fogarna bör de hållas fuktiga i ett par dagar, till exempel genom att spraya dem med vatten med jämna mellanrum. När du är klar med detta steg, är det dags att applicera silikon i hörn och golvfogar, eventuellt våtrumssilikon för extra skydd mot fukt. Nu är ditt kakelprojekt helt klart!

TIPS:

Det är alltid möjligt att behöva byta ut kakel eller klinker efter en tid. Därför kan det vara en god idé att spara några extra plattor som ett reservlager för att möjliggöra en matchande ersättning även efter några år. Detta kan vara särskilt viktigt om det rör sig om en ovanlig eller utgången färg eller design. Genom att spara några extra plattor kan du också undvika att behöva byta ut hela ytor eller rum när bara en liten del av kaklet behöver bytas ut.

Se vårt stora kakel sortiment